Onderzoek naar merkimago

Een merk hebben en daaraan bouwen is één, een sterk merkimago opbouwen bij doelgroepen is iets heel anders. Concurrerende merken zitten met hun associaties in de weg. En wat dacht je van personeel dat niet die merkbeleving biedt die past bij het merk? Onderzoek naar merkimago biedt concrete handvatten aan welke dimensies van het totale palet aan activiteiten rond het merk moet worden gewerkt.

Resultante van een groot aantal factoren

Merkimago is niet het resultaat van één factor, hoewel het kan gebeuren dat bijvoorbeeld een product-recall of slechte dienstverlening in bijvoorbeeld één winkel bij specifieke doelgroepen tot een verslechtering in merkimago leidt. Internationaal onderzoek maakt helder dat merkimago de resultante is van primair 7 dominante dimensies: Reputation Drivers. Dat geeft onderzoek naar merkimago focus.

Wij meten buiten én binnen

Onderzoek naar merkimago meten bij externe stakeholders mag de oplossing lijken, toch is het dat in onze optiek niet. Het merkimago bij interne stakeholders is minstens zo belangrijk. Nogal wat vooral dienstverlenende organisaties zijn vaak nogal positief over merkimago en baseren hun gedrag op die perceptie. Vergelijking van buiten met binnen levert vaak interessante resultaten en leerpunten op. Wij doen daarom onderzoek naar merkimago bij externe én interne stakeholders. Onze methode BrandInsights® is een webbased onderzoeksvorm die inzicht geeft in de perceptie van een merk bij alle stakeholders op 7 aspecten rond prestatie en reputatie:

  • Producten en services
  • Innovatie
  • Arbeidsklimaat
  • Governance
  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Leiderschap
  • Financiële prestaties

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een Identiteitsscan gericht op medewerkers, een Merkscan die gericht is op externe stakeholders. Ze kunnen worden verrijkt met respectievelijk een medewerkerstevredenheidsonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek.

Wat levert het op?

Onze vorm van onderzoek naar merkimago levert managementinformatie op die in hoge mate bruikbaar is: geen eindeloze reeksen cijfers, maar concrete dashboards waarin helder wordt wat goed gaat en waar pijn zit bij stakeholders. Ons onderzoek naar merkimago wordt vanuit een basis steeds op maat aangepast aan de specifieke vraagstelling en heeft een minimale last voor de organisatie van de opdrachtgever, terwijl de doorlooptijd gemiddeld zeer kort is.

Meer weten?

 

Neem contact op met:
Edsco de Heus
06 23 91 11 29
edsco@de-onderzoekers.nl

Case: merkimago van IT bedrijven
Een groep van IT-bedrijven heeft in de afgelopen jaren steeds meer geïnvesteerd in hun corporate én productmerken om hun leidende positie in hun deelmarkten te versterken. Vraag aan De Onderzoekers: hoe kunnen we de ontwikkeling van ons merkimago ten opzichte van de gewenste merkidentiteit volgen? De Onderzoekers deed per bedrijf online, kwantitatief onderzoek onder zowel klanten als medewerkers. De resultaten werden weergegeven in dashboards zodat zowel de resultaten van de groep als van de individuele merken eenvoudig kunnen worden gemonitored.