Onze aanpak van onderzoek

Er zijn talrijke bureaus die zich richten op onderzoek naar communicatie. Vaak is dat echter generiek van aard en niet zoals wij in vrijwel alle gevallen gebaseerd op specifieke modellen en gefocussed op een specifieke vraag of problematiek. Dat maakt ons anders. Datzelfde geldt voor onze aanpak. Geen vage verhalen, maar een concreet onderzoeksvoorstel met heldere onderzoeksdoelen gebaseerd op uw vraag, een transparante aanpak en een helder proces.

1. Uw onderzoeksvraag

Wij starten altijd met een intake waarin we de onderzoeksvraag met de klant vaststellen. Tijdens dit gesprek diepen we de aanleiding en de context van de vraag uit. En niet alleen de onderzoeksvraag komt aan bod, maar juist ook het beoogde resultaat: wat gaan jullie uiteindelijk met het onderzoek dóen? Misschien heeft u zelf al nagedacht over een invalshoek; in dat geval stellen wij de juiste, kritische vragen om dit verder aan te scherpen. Vervolgens bespreken we met u de mogelijkheden, stemmen we de verwachtingen af en komen we samen tot eerste gedachten over het onderzoeksproces.

2. Onderzoeksvoorstel

Na de intake stellen wij voor u een onderzoeksvoorstel op gericht op de aanpak van kwalitatief onderzoek. Hierin  geven wij advies over de aanpak die het beste bij uw vraag past. Ook gaan we vast uitgebreid in op relevante theorieën, modellen en methoden van de aanpak van kwalitatief onderzoek die wij tijdens het onderzoeksproces gebruiken.

Wat kunt u verwachten in het onderzoeksvoorstel?

• Een heldere formulering van het eigenlijke probleem
• De bijbehorende onderzoeksvraag
• Relevante theorieën en modellen die de vraag goed in kaart brengen
• Een scherpe doelgroep afbakening
• Plan van aanpak, inclusief:

– kwalitatieve onderzoeksmethoden
– doelstellingen
– onderzoeksplanning, taken en verantwoordelijkheden
– investering die gepaard gaat met het onderzoek

3. Het onderzoek

Wanneer het onderzoeksvoorstel akkoord is, gaan De Onderzoekers aan de slag. Omdat wij in onze aanpak altijd maatwerk bieden, is het onderzoeksproces nooit hetzelfde. De ene keer doen we individuele diepte-interviews met experts die onze opdrachtgever zelf aandraagt, de andere keer verzamelen wij zelf een respondentgroep die vervolgens deelneemt aan een creatieve groepssessie. Verschillende onderzoeksmethoden vullen elkaar hierbij vaak aan.

Terugkoppelen doen we regelmatig tijdens het proces. Ontstane inzichten kunnen er ook toe leiden dat we accenten in het onderzoek anders moeten leggen. Dit kan gevolgen hebben voor de inhoud: zijn er bepaalde thema’s die we in het onderzoek verder moeten verdiepen? Of in het uiterste geval: zijn er andere (kwalitatieve) onderzoeksmethoden die meer toegevoegde waarde bieden? In samenspraak met u veranderen wij flexibel van koers, mocht dit nodig zijn. Zo heeft u gegarandeerd iets aan het eindresultaat!

4. Onderzoeksresultaten

Na afloop van het kwalitatief onderzoek volgt de inhoudelijke analyse. De eerste bevindingen van de onderzoeksresultaten presenteren wij aan u in een werksessie. Deze werksessie is een wezenlijk onderdeel van het het proces: wij hebben ook dit gesprek met de opdrachtgever nodig om de resultaten goed te kunnen duiden. Kwalitatief onderzoek moet geen droge opsomming van bevindingen zijn, maar een goede inhoudelijke discussie over de uitkomsten. Na deze sessie verwerken wij de laatste inzichten in de uiteindelijke onderzoeksrapportage; deze sturen wij u toe. Uiteraard kunnen wij de presentatie over de onderzoeksresultaten ook (diverse keren) op locatie komen geven, bijvoorbeeld voor het MT of de directie.