De Onderzoekers

De Onderzoekers is hét strategisch onderzoeksbureau voor communicatievraagstukken rond dienstverlening. Communicatie is een cruciale functie in en voor organisaties. Juist om die reden worden de effecten van in- en externe communicatie vaak kritisch bekeken. Doet communicatie wat? En zo ja, zijn de effecten in lijn met de geformuleerde doelstellingen? De Onderzoekers maakt het onzichtbare zichtbaar en hanteerbaar.

direct contact  download briefingsformulier

 

 

Merk

Sterke merken zijn succesvoller. Maar hoe creëer je een merk? Daarvoor is diepgaand inzicht nodig in je huidige merk en de potentie ervan. Wij doen onderzoek naar:

Markt

Om effectief te communiceren is kennis van je omgeving nodig. Wat motiveert ze? Hoe komen ze tot keuzes? En wat is mogelijk uw invloed daarop? Wij doen onderzoek naar:

Mens

Inzicht in het denken en doen van mensen is de basis voor communicatie met de gewenste impact. Hun belevingswereld doorgronden en daar de juiste aansluiting op vinden. Daar gaat het om. Wij doen onderzoek naar:

Blog

Wij doen onderzoek, maar vinden ook vaak wat van de wereld die wij onderzoeken. Soms schrijven we daarover een persbericht, maar vaker nog een bespiegeling in de vorm van een blog. Wilt u reageren? Doet u dat vooral! Wij reageren in alle gevallen. Erewoord!

Spijt aankoop onderzoek
Wat als… De rol van spijt bij beslissingsgedrag

Wat als… De rol van spijt bij beslissingsgedrag Hoe belangrijk iets is beseffen we vaak pas als het te laat is. ‘You don’t know what you’ve got ‘till it’s gone’. Een goede kans laten lopen lijkt op het moment zelf soms niet eens zo heel erg. Totdat je...

27 juli
0
De kunst van het vragen stellen in kwalitatief onderzoek
Over de kunst van het vragen stellen in kwalitatief onderzoek

Did you have a sexual relation…? Het begin van een beroemde vraag. Nee, Clinton had geen relatie gehad met Monica Lewinsky. “I did not have a sexual relation with that woman”, was zijn stellige en ferm uitgesproken antwoord. Wat hij dan wel had uitgevreten, werd al snel duidelijk....

05 juni
0
Identiteitsonderzoek naar organisatie-identireit
Identiteitsonderzoek in een drietrapsraket

De voorzitter van de OR keek me met een enigszins gespannen gezicht aan. “Binnen de OR leeft sinds kort het beeld dat de nieuw ingeslagen strategie van ons bedrijf niet past bij wie we zijn. Maar ‘wie we zijn’ is nogal een breed begrip, en lastig te omschrijven...

31 mei
0