Doelgroeponderzoek

Keuzestress is een bekend fenomeen in dienstverlening. Er is immers niets tastbaars aanwezig om vast te houden, te vergelijken, de kwaliteit te beoordelen, enz. Ik het keuzekoopproces maakt uw doelgroep steeds verschillende afwegingen voordat het tot een transactie komt. Tal van factoren kunnen daarin een rol spelen, zowel rationeel als emotioneel van aard. Vaak is kiezen een onbewust proces en komt een keuze tot stand zonder dat we er diep bij nadenken.

Eigenschappen en keuzeproces

Wij maken met doelgroeponderzoek inzichtelijk welke eigenschappen doorslaggevend zijn in het keuzekoopproces en laten zien welke verbeteringen mogelijk zijn om het proces positief te beïnvloeden. Dat doen we door eerst uw dienst te ontrafelen. Welke eigenschappen wegen überhaupt mee? Hoe wordt het gepresenteerd? Hoe verhoudt zich dat tot het aanbod van de concurrentie? Zo ontstaat zicht op de context van uw aanbod. Omdat we dat met een professionele communicatiebril doen, levert deze fase al vaak mogelijke verbeterpunten op die we in ons onderzoek kunnen toetsen.

Verschillende technieken

Afhankelijk van het soort vraag passen we verschillende technieken toe. Onze analyse maakt inzichtelijk welke eigenschappen op welk moment in welke mate een rol spelen en hoe u met die kennis tot verbeteringen kunt komen.

Wat levert het op?

 

  • Als dienstverlener krijgt u inzicht in het belang van relevante eigenschappen van uw dienstverlening in relatie tot het keuzekoopproces van uw doelgroep.
  • U weet welke aanpassingen mogelijk zijn om tot een betere conversie van uw acquisitie te komen.
Meer weten?

Neem contact op met:
Peter Pot
06 51 56 14 04
peter@de-onderzoekers.nl

Case: doelgroeponderzoek voor de selectie van informatiesystemen voor huisartsen

Er zijn in Nederland ruim tien ICT-bedrijven gespecialiseerd in informatiesystemen voor huisartsen (HIS). Vraag aan De Onderzoekers: hoe ziet het keuzekoopproces van een HIS in huisartsenpraktijken van verschillende samenstellingen eruit en wat is een goede strategie om daarop te anticiperen? Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat elke zorgregio in feite een aparte strategie vergt en dat DMU niet altijd de logische lijnen volgt van de organisatie van een huisartsenpraktijk. Een andere, opvallende uitkomst was de invloed van de samenwerkingsverbanden en de Landelijke Huisartsenvereniging. Omdat de belangrijkste concurrenten in veel pitches dezelfde zijn, waren we in staat niet alleen de doorslaggevende eigenschappen te determineren, maar konden we ook aangeven hoe de positie ten opzichte van de concurrenten was ten opzichte van die eigenschappen. Op basis van ons onderzoek is de marketingstrategie aangepast, wat een forste kostenreductie betekende omdat er een overkill aan middelen en events was wat averechts werkte. Het accountmanagement is anders ingericht evenals het proces van de pitch en de after-sales zodat er geen valse start meer werd ervaren.