De Onderzoekers

Communicatie is een cruciale functie in en voor organisaties. Juist om die reden worden de effecten van in- en externe communicatie vaak kritisch bekeken. Doet communicatie wat? En zo ja, zijn de effecten in lijn met de geformuleerde doelstellingen? De Onderzoekers maakt het onzichtbare zichtbaar.

Goed onderzoek helpt u om koers te bepalen bij communicatievragen. En daar gaat het om. Besluitvorming over complexe communicatievraagstukken is voor dienstverleners echter vaak lastig. Immers, bij dienstverlening is de mens de belangrijkste factor bij communicatie, wat communicatie rond dienstverlening veel complexer – en in onze ogen veel interessanter – maakt. Kale cijfers en de onderbuik zeggen doorgaans niet veel. Goed onderzoek geeft inzicht in wat mensen echt beweegt waardoor u de juiste keuzes maakt. De Onderzoekers levert tastbare input op een toegankelijke wijze gepresenteerd.

De Onderzoekers combineert een uitgebreid arsenaal aan beproefde onderzoektechnieken om voor opdrachtgevers input te leveren om koers te bepalen. Onze onderzoekers zijn ervaren specialisten en hebben bijna allemaal hun wortels in verantwoordelijke marketing- en communicatiefuncties. Ze begrijpen dus als geen ander de scope van uw vraagstuk en zijn uitstekende sparringpartners als het om de interpretatie en consequenties van de resultaten gaat.

Kwantitatief én kwalitatief

De vragen van opdrachtgevers benaderen wij met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek, afhankelijk van de vraagstelling.

  • Kwantitatief onderzoek: onderzoek gericht op grote groepen respondenten. Hierbij maken we zowel gebruik van offline als online onderzoeksmethoden.
  • Kwalitatief onderzoek: onderzoek gericht op kleine groepen respondenten, waarbij vooral verdieping wordt gezocht.

Als de vraag “kwantitatief of kwalitatief onderzoek” wordt gesteld, is de schijnzekerheid die kwantitatief onderzoek onder grote groepen respondenten biedt vaak doorslaggevend voor opdrachtgevers van onderzoek. Of dat nu managers binnen bedrijven of non-profitorganisaties of binnen de overheden zijn. Grote aantallen respondenten bieden representativiteit en daardoor ook de suggestie van antwoorden en zekerheid. De realiteit is anders.

Een voorbeeld. Een organisatie doet kwantitatief onderzoek naar klanttevredenheid. De uitkomsten laten een verslechtering zien ten opzichte van de vorige meting. Al snel wordt geconcludeerd dat de klanten dus minder tevreden zijn. Dat is dus maar de vraag. Een groot aantal factoren kan verantwoordelijk zijn voor een stijging of daling van cijfers. De stijging of daling zelf verklaart die niet. En daarmee zijn de resultaten bepaald geen aanknopingspunt voor verbeteracties. Kwalitatief onderzoek – waarbij wordt ingezoomd op de onderliggende factoren áchter de cijfers – biedt dat wel. En daarmee is kwalitatief onderzoek veel krachtiger dan veel opdrachtgevers denken.

Onze opdrachtgevers worstelen regelmatig met het achterhalen van achterliggende motieven, onbewuste overtuigingen en verzwegen meningen. De vraag achter de vraag. Kwalitatief onderzoek is dan het antwoord: een interview naar die vraag achter de vraag, zo nodig aangevuld met specifieke technieken en modellen.

Bij zo’n onderzoek is veel ruimte voor verdieping op specifieke thema’s, wat bij kwantitatief onderzoek niet mogelijk is. Zo komt er regelmatig extra informatie aan de oppervlakte waaraan in eerste instantie niet is gedacht. Met kwalitatief onderzoek maken wij dus voor u patronen en verbanden zichtbaar die anders verborgen blijven.