Waardenonderzoek

Lange tijd zijn waarden afgedaan als soft, maar inmiddels vormen waarden en waardenonderzoek niet weg te denken onderdelen van organisatiestrategie. Waarden gaan over zaken die stakeholders de moeite waard vinden, maar ook over het onveranderlijke in organisaties. Inzicht hierin op basis van waardenonderzoek is niet alleen waardevol bij onder meer internal en external branding, bij HRM-beleid, maar ook bij strategieontwikkeling.

Brengt waardensystemen van stakeholders in beeld

Een waardenonderzoek laat zien wat de waardensystemen van stakeholders zijn. Het laat zien waar ze warm voor lopen, waar weerstanden zijn en waar principes bepaalde zaken onmogelijk maken. Amerikaans onderzoek laat zien dat het juist dit is waardoor bedrijven excellente bedrijven zijn: ze bestaan lang en presteren op de lange termijn beter dan hun peers. High-performance organisaties noemen we dat. Waardenonderzoek is daarmee de sleutel tot beleid en strategie die gestoeld zijn op de kern van organisaties en merken.

Wat levert het op?

 

  • Inzicht in wat stakeholders belangrijk vinden, nastreven en waarbij ze zich zouden willen aansluiten.
  • Inzicht in hoeverre de waarden aansluiten op de waarden van uw merk(en).
  • Inzicht in welke waarden nodig zijn binnen een organisatie in relatie tot ambitie, doelen en strategie.

   

Meer weten?

Neem contact op met:
Paulien Morsch
06 21 54 73 13
paulien@de-onderzoekers.nl