Stakeholdersonderzoek

Beslissingen op het gebied van strategie staan niet los van het interne of externe krachtenveld dat daarbij een rol speelt of van de stakeholders die daarin opereren. Een krachtenveldanalyse of stakeholdersanalyse zou juist bij besluiten met verstrekkende gevolgen en veel weerstand standaard moeten worden uitgevoerd. Denk aan het besluit van de Raad van Commissarissen van ABN Amro om de Raad van Bestuur een salarisverhoging te geven. Cruciaal is hoe het krachtenveld er uit zag rond deze beslissing die werd teruggedraaid en hoe de positie was van de verschillende groepen stakeholders. Een krachtenveldanalyse of stakeholdersonderzoek levert concrete informatie over hoe een krachtenveld in een specifieke situatie er uitziet en de posities van verschillende stakeholders. Op basis hiervan kan communicatie effectiever worden ingezet.

Wat levert het op?

 

  • Inzicht in verhoudingen in het interne of externe krachtenveld
  • Een basis voor effectieve communicatie richting specifieke doelgroepen

Meer weten? 

Neem contact op met:
Ferdi Oyen
06 25 02 81 30
ferdi@de-onderzoekers.nl