Media arena-onderzoek

Intermediaire doelgroepen zijn van invloed op de beeldvorming van merk. De wijze waarop journalisten, publicisten, bloggers en vloggers over u publiceren is afhankelijk van het beeld dat zij hebben van uw sector, de relatie met uw organisatie, de kwaliteit van uw professionele relatie met hen en met de thema’s en issues waarmee u zich wil profileren. Met een media arena-onderzoek brengen wij in beeld hoe de media tegen u aankijken en tegen de thema’s die voor u relevant zijn.

Een tweetrapsraket

Ons onderzoek bestaat uit een tweetrapsraket. Allereerst doen we kwantitatief onderzoek naar de wijze waarop er nu over u wordt gepubliceerd, over de thema’s en issues die voor u relevant zijn en welke patronen daarin zichtbaar zijn. Met online onderzoekstools zoals Cousto kunnen we gedegen analyses maken van wat zich afspeelt in het brede medialandschap van kranten, vakbladen, websites en de social media. Samen met u bepalen we relevante vragen en de tijdsspanne die we onder de loep nemen.

De tweede trap bestaat uit diepte-interviews waarin we diverse projectieve technieken gebruiken om boven tafel te krijgen vanuit welke overtuigingen en motieven over u gepubliceerd wordt. Wij laten daarbij verschillende dimensies passeren: de onderwerpen waarmee u de publiciteit zoekt, de sector waarin u actief bent, het beeld van uw organisatie, de beoordeling over uw dienstverlening richting de media in relatie tot hun (specifieke) behoefte.

Wat levert het op?

 

  • U krijgt inzicht in uw positie bij de media en in de hoe er wordt gedacht over uw organisatie, de sector en uw relatie met de media.
  • U krijgt scherp wie over welke thema’s publiceren, de populariteit van uw thema’s en wat de standpunten en opvattingen zijn over die thema’s.

Meer weten?

Neem contact op met:
Edsco de Heus
06 23 91 11 29
edsco@de-onderzoekers.nl

Case: media arena-onderzoek voor een belangenbehartiger in de financiële sector  Een grote belangenbehartiger in de financiële wereld wil weten hoe ze nog beter de standpunten van de sector (hun leden) voor het voetlicht kunnen krijgen en wat de beeldvorming van de sector en de belangenbehartiger zelf is. Vraag aan De Onderzoekers: Breng in beeld hoe de financiële pers over ons en de sector denkt en schrijft en wat daarbij de achterliggende motieven zijn. De belangenbehartiger bleek niet altijd de goede aansluiting te hebben met de journalisten. Ze hanteerden een generieke aanpak terwijl radio, tv, online en de schrijvende pers specifieke communicatiebehoeften hebben. Dat heeft alles te maken met het mediumtype, maar ook met de achterbannen waarvoor de journalisten schrijven. Zeker relevant voor het type thema dat ze wel of juist niet relevant vinden. Op basis van ons onderzoek kon concreet worden gewerkt aan het specifieker benaderen van belangrijke stakeholders.