Thema’s en opdrachtgevers

 
De Onderzoekers doen onderzoek voor een groot aantal klanten binnen zeer veel verschillende sectoren. Enkele thema’s waarvoor wij vaak worden gevraagd: 

  • In beeld brengen van draagvlak voor een fusie of ingrijpende organisatieverandering
  • In kaart brengen van de kenmerken en/of behoeften van verschillende doelgroepen
  • Het uitvoeren van een pretest om de effecten van een campagne beter te kunnen voorspellen
  • Het onderzoeken van mogelijke positioneringsrichtingen voor merken of organisaties
  • Het onderzoeken van het imago van een merk bij externe en interne stakeholders
  • Beliefsonderzoek doen onder stakeholders ten behoeve van cultuurveranderingstrajecten
  • Klanttevredenheid en/of medewerkerstevredenheid meten
  • De waardering en de samenhang van een dienstverleningsconcept kwantitatief en kwalitatief in beeld brengen
  • Het uitvoeren van kernwaardenonderzoek en/of de precisering van een beschreven identiteit.

 

Opdrachtgevers

Enkele voorbeelden van opdrachtgevers waar wij voor hebben gewerkt:
TSS
PinkRoccade Healthcare
PharmaPartners
Prima4a
VieCuri
Haaglanden Medisch Centrum
Stek
Gemeente Bergen op Zoom
Groothandelsgebouw
Spaarne Gasthuis
De Lelie Zorggroep
Airbus DS
KLM
Gemeente Amsterdam