Markt

Hun markt is voor veel van onze opdrachtgevers ongrijpbaar. Hij lijkt groot, abstract en onvoorspelbaar, met doelgroepen die zich de ene dag als x gedragen en de andere dag als y. Terwijl goed onderzoek vaak tal van handvatten biedt om dat grote, abstracte en onvoorspelbare juist klein, concreet en enigszins voorspelbaar kan maken. Dat hoeft bovendien niet met groot, lang en duur kwantitatief onderzoek: in veel gevallen voldoet kwalitatief, kleinschalig onderzoek net zo goed. Markten klein, concreet en voorspelbaar maken voor onze opdrachtgevers. Dat is een deel van onze ambitie. Verschillende vormen van onderzoek vallen daarom binnen onder ons portfolio:

  • Decisionmakersonderzoek
  • Doelgroepenonderzoek
  • Media-arena-onderzoek
  • Segmentatie-onderzoek