Mens

Effectieve communicatie neemt mensen als uitgangspunt. Bijvoorbeeld wat hen beweegt, waarin ze geloven en waarbij ze zich comfortabel voelen. De beelden die ze hebben bij merken of organisaties. Of hun angsten en weerstand als het gaat om veranderingen. Het is vaak inzicht in dat soort factoren die bepaalt of merken of organisaties er in slagen mensen echt te raken en te binden. Mensen staan dan ook centraal in het onderzoek van De Onderzoekers. We hanteren verschillende vormen van onderzoek die dieper inzoomen op wat er onder de oppervlakte bij mensen aan de hand is:

  • Waardenonderzoek
  • Stakeholdersonderzoek
  • Associatie-onderzoek
  • Beliefsonderzoek
  • Draagvlakonderzoek