Draagvlakonderzoek

Ingrepen in dienstverlening hebben vaak grote gevolgen bij zowel in- als externe stakeholders. Want verandering in bijvoorbeeld klantenservice leidt in het algemeen tot reacties binnen maar ook buiten een organsatie. Kwalitatief onderzoek naar draagvlak richt zich op het naar boven brengen van niet alleen de posities van de verschillende stakeholders, maar vooral op het draagvlak dat er voor opties is, de voorwaarden waaronder ze worden geaccepteerd en eventuele opties waardoor draagvlak wordt vergroot. Draagvlakonderzoek draagt bij aan het sneller invoeren en effectueren van veranderingen.

Meer weten? Neem contact op met:

Ferdi Oyen
06 25 02 81 30
ferdi@de-onderzoekers.nl