Associatie-onderzoek

Een merk is in essentie een netwerk van associaties over een organisatie, dienst of product. Dat netwerk ontstaat uit alle mogelijke contactmomenten met uw merk: de brand touchpoints.  Met de juiste prikkels kan een merk associatienetwerk opgeroepen worden, zodat klanten op het juiste moment aan uw merk denken. Het is dus zaak om scherp te hebben welke associaties uw merk oproepen. Communicatie-inspanningen vallen namelijk niet in het luchtledige. Ze hebben vaak een haakje met uw merk. Daarom is het van cruciaal belang om inzicht te hebben in wat klanten denken en voelen bij dat merk. Dat vereist het doorgronden van de breinpositie, de associaties die mensen daarmee hebben. Wat komt als eerste bij (mogelijke) klanten op, en vooral: wat zit er in het onbewuste?

Het onbewuste op tafel krijgen 

De meeste associaties zijn onbewust en vragen dus om indirecte technieken. Wij hanteren onderzoekstechnieken (vrije associatie, storytelling, projectieve technieken, enz.) waarbij zowel verbaal als visueel de onbewuste associaties bij uw merk worden achterhaald. Onderzoek wijst namelijk uit dat verschillende technieken andere associaties opleveren. Wij kunnen dat voor uw merk doen, maar ook voor specifieke brand touchpoints zodat helder wordt of ze contribueren aan de gewenste merkbeleving en dus de juiste snaar raken.

Wat levert het op?

 

  • U krijgt een klip en klaar antwoord op de vraag welke primaire associaties uw merk oproept en hoe dat komt.
  • U kunt de kloof tussen ist en soll in beeld brengen en op basis daarvan ingrepen voorstellen in uw (merk)identiteit of brand touch points.

Meer weten? Neem contact op met:

Paulien Morsch
06 21 54 73 13
paulien@de-onderzoekers.nl

Case: associatie-onderzoek voor een topklinisch ziekenhuis 

Een ziekenhuis wil met een endorsement merkstrategie een aantal specialistische functies naar de markt brengen onder eigen labels op het gebied van cosmetische ingrepen, arbo-diensten en sport. Vraag aan De Onderzoekers. Welke primaire associaties roept ons merk op in ons verzorgingsgebied en hoe verhoudt zich dat tot de voorgestelde endorsement strategie voor deze activiteiten? Uit ons onderzoek werd duidelijk dat het ziekenhuismerk sterk gekleurd wordt door de onbewuste associaties ten opzichte van de categorie ‘ziekenhuizen’ en op een nog hoger niveau ‘zorgverleners’. Een aantal kernassociaties bleken de labels wel goed te ondersteunen, maar een aantal waren ook ronduit contra productief. De mate van endorsement en de toepassing in communicatie is vervolgens in scenario’s uitgewerkt en voorgelegd aan de doelgroep waarbij de acceptatie werd getoetst. Deze pre-test leverde uiteindelijk de sterkste oplossing.