Over De Onderzoekers

Wij zijn hét bureau in Nederland dat gespecialiseerd is in strategisch communicatieonderzoek voor dienstverleners in de profit en non-profit. Het achterhalen van de vraag achter de vraag, dat is wat De Onderzoekers doen. Ons doel is patronen en verbanden doorgronden en aggregeren naar antwoorden waarmee klanten ècht wat kunnen.

Waarom dienstverlening? Omdat de ervaring leert dat dienstverlening in de praktijk vele malen gecompliceerder is dan het leveren van producten. De reden hiervoor is eenvoudig: mensen vormen de cruciale schakel. En menselijk gedag is veel minder rationeel dan we meestal denken. Dat maakt onderzoek naar dienstverlening en service via kwalitatief onderzoek complexer en daarmee voor ons interessanter!

Onze ambitie

Kwalitatief onderzoek laat zien waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Dat is onze ‘Why’, zoals Simon Sinek het zou noemen: de ultieme waarheidsvinding. Een stevige ambitie, maar die past bij ons. Wij zijn ervan overtuigd dat veel organisaties beter presteren als ze op de juiste momenten hun oor goed te luisteren leggen. Hoe zit het echt?

Onze drijfveer? Menselijk handelen duiden, dát drijft ons. Kwalitatief onderzoek geeft meer en dieper zicht op de werkelijke motivatie van stakeholders en doelgroepen. De mens staat centraal, zijn gedachten, zijn keuzes en argumenten. Bewust en onbewust. De Onderzoekers brengen ze naar de oppervlakte en geven ze bruikbare betekenis: waardevolle informatie. Onze ambitie is het beste bureau van Nederland te zijn dat gespecialiseerd is in kwalitatief onderzoek voor dienstverlenende organisaties.

Onze inspiratie

Onze inspiratie vinden we in de grote interviewers. Denk aan mensen als Ischa Meijer, Larry King en David Frost. Zij zijn of waren misschien geen onderzoekers, maar wel meesters in het centrale instrument van kwalitatief onderzoek: het interview. De vraag achter de vraag, kijken naar de lichaamstaal van de geïnterviewde en natuurlijk informatie blijven vergaren nadat het interview al voorbij is. Deze mensen laten zien hoe ongelofelijk effectief interviews als onderzoekstool kan zijn. Wij voegen daar modellen en technieken aan toe vanuit vooral de psychologie. Dat maakt ons nóg effectiever.