Marktonderzoek | doelgroeponderzoek

Marktonderzoek en doelgroeponderzoek richt zich specifiek op de diepere laag van de motivatie bij stakeholders en doelgroepen.  Bij klanten en medewerkers in de vorm van doelgroeponderzoek dat behoeftenonderzoek, waardenonderzoek of beliefsonderzoek omvat. Vaak is inzicht gewenst in de DMU of zelfs DMU’s van organisaties: Decisionmakersonderzoek maakt helder wat daar gebeurt, welke motieven een belangrijke en minder belangrijke rol spelen en hoe het krachtenveld er uit ziet. Doelgroeponderzoek specificeert.

Draagvlakonderzoek is doelgroeponderzoek dat zich richt op een verzameling factoren waarover veel wordt gesproken, maar waarin in de praktijk vaak weinig inzicht is: de mate waarin (voorgenomen) besluiten daadwerkelijk gedragen worden door de groepen mensen die ze moeten uitvoeren. Vooral in tijden waarin moet worden doorgepakt lijkt het vaak verstandig om dit te negeren. Wij zien in de praktijk dat de thermometer snel en kort in de organisatie houden veel kwaliteit toevoegt aan het proces en weinig snelheid kost. ABN Amro is daarbij niet het enige voorbeeld waarbij dit in onze ogen veel imago-schade voor merk en Raad van Bestuur had gescheeld.

Kwalitatief marktonderzoek

Als gevolg van de sociale media met hun vaak enorme aantallen respondenten, zien we dat al snel wordt gedacht dat marktonderzoek alleen maar kwantitatief van aard mag zijn in de ogen van opdrachtgevers. Immers, hoe meer respondenten des te representatiever de uitkomsten is vaak de redenatie. Representatieve uitkomsten mogen dan een veilig gevoel geven, maar geven zij ook antwoorden op uw vragen? Laten zij zien wat er echt achter de cijfers gebeurt? Kwalitatief marktonderzoek doet dat wel: de diepte in en laten zien wat er achter de façade plaatsvindt.