Positioneringsonderzoek

Positioneren en positioneringsonderzoek gaan over positie kiezen in het veld tussen afnemer en  concurrentie. Maar hoe doe je dat? De sleutel tot effectieve positionering is kennis van de positie van de eigen organisatie of merk, de positie en perceptie van doelgroepen én de positie en perceptie van concurrenten. Een ogenschijnlijk eenvoudige driehoek waarbinnen zich echter vaak een ingewikkeld krachtenveld afspeelt. Reden voor kwantitatief óf kwalitatief positioneringsonderzoek.

Positioneringsonderzoek: beliefs, percepties en associaties

Positioneringsonderzoek geeft inzicht in onder meer beliefs, percepties en associaties van (potentiële) afnemers en levert inzicht in de ruimte voor diensten en services. Positioneringsonderzoek is daarmee een effectieve stap richting een positionering die ècht onderscheidend is.