Kwalitatief marktonderzoek

Grote getallen of de kracht van de verdieping? Bij marktonderzoek is het vaak dilemma: hoe ga je de markt verkennen? Wil je kwantitatief marktonderzoek, waarbij grote populaties  – vaak wat oppervlakkiger – worden bevraagd, of valt de keuze op kwalitatief marktonderzoek, waarbij een kleinere groep respondenten op een groter detailniveau wordt onderzocht.

Kwalitatief marktonderzoek: verdiepen óf voorbereiden

De Onderzoekers voeren kwalitatief marktonderzoek regelmatig samen met kwantitatief onderzoek uit. Die combinatie maakt het mogelijk om twee dingen te doen: het via kwalitatief marktonderzoek verdiepen van de uitkomsten van kwantitatief onderzoek óf het via kwalitatief marktonderzoek voorbereiden van kwantitatief onderzoek. Bij het laatste biedt kwalitatief onderzoek de input voor de structuur van het kwantitatieve onderzoek.