Theorie & technieken van kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is een kunst op zich. Hoewel mensen al snel zeggen (en denken!) dat ze goed doordachte, rationele beslissingen maken, gaat daar in feite een hele onbewuste belevingswereld aan vooraf. Wanneer je iemand enkel iets vraagt volgens de klassieke ‘vraaggesprek’-methode, is de kans groot dat je niet door deze rationele laag heen prikt. Inzicht in de theorie vinden wij daarom erg belangrijk.

De Onderzoekers gaan, aanvullend op traditionele onderzoeksmethoden, juist op zoek naar de diepere drijfveren en onderliggende emoties van de ondervraagden. Deze drijfveren zijn namelijk vaak bepalend in een houding of keuze over een bepaald onderwerp. Het achterhalen van deze onderliggende emoties en intenties bereiken we op de volgende manieren:

1. Theorieën en modellen van onderzoek

De Onderzoekers maken bij kwalitatief onderzoek gebruik van internationaal erkende theorieën en modellen, die vaak van oorsprong komen uit de psychologie. In deze modellen en theorie staan perceptie, kennis, houding en gedrag centraal. Hiermee kijken we een laag dieper dan slechts het rationele reactievermogen, en verschaffen wij inzicht in de (onbewuste) belevingswereld van de respondent.

Voorbeelden van theorieën en modellen die wij gebruiken, zijn:

  • Onderzoek naar houding (tricomponent attitudemodel)
  • Waarden en motieven (projectieve technieken)
  • Beoordelingsonderzoek (Kelly grid)
  • Onderzoek naar psychologische constructen (laddering)
  • Organisatieonderzoek (waarden en competenties)
  • Probleemoplossend onderzoek (brainstormtechnieken)

2. Interviewtechnieken

Horen wat iemand zegt is één, maar weten wat een respondent hier onbewust mee bedoelt, is een van de belangrijkste technieken die een interviewer moet beschikken. Interpretatie van wat wij zien en horen, doen we bij De Onderzoekers altijd middels interviewtechnieken gebaseerd op de laatste inzichten uit de psychologie, NLP, Transactionele Analyse en groepsdynamica. En uiteraard middels onze eigen uitgebreide en jarenlange ervaring.

3. Onderzoeksklimaat

Last but not least: het creëren van het juiste (ongedwongen) onderzoeksklimaat zorgt er voor dat de respondent de vrijheid krijgt om te zeggen wat hij of zij denkt. In onze gesprekken met de geïnterviewde staat dus ook altijd de non-verbale stimulans centraal.