Probleemoplossend onderzoek: brainstormtechnieken

Brainstormen ligt wellicht niet zo voor de hand in een onderzoek, maar het is een ideale manier om een ‘probleem’ op te lossen. We passen brainstormen daarom vaak toe in een groepsdiscussie.

Onder leiding van De Onderzoekers vertelt de gespreksleider de grote lijnen van een probleem. Het doel van de brainstorm is doorgaans de groep daarna zo veel mogelijk ideeën of oplossingen voor dat probleem aandraagt.

Kenmerkend aan deze techniek is dat er weinig regels gelden gedurende de sessie. Creatie en kwantiteit van ideeën zijn in dit stadium belangrijker. Met de verkregen input kan onze opdrachtgever vervolgens aan de slag. Vaak hij of zij zelf ook deel aan zo’n gesprek, of volgt dit via video op afstand.

Creatieve brainstormtechnieken die wij gebruiken:

  • Nominal grouping
  • Mindmapping
  • Brainwriting
  • Storyboarding
  • Denkhoeden van Bono

 

Met de brainstorming-techniek kun je uiteindelijk nieuwe innovatie- of productideeën opdoen, wijzigingen aan producten voorbereiden, of bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen en gebruiksmodaliteiten opsporen.