Waarden en motieven: projectieve technieken

Als je als onderzoeker in een diepte-interview alleen ingaat op ratio, loop je het risico dat de ondervraagde blijft denken in beperkingen. Dit is wellicht funest voor de uitkomsten. Daarom maken De Onderzoekers vaak gebruik van projectieve technieken. Projectieve technieken zijn technieken waarmee je bepaalde emotionele of rationele remmingen weg kunt nemen bij de respondent. Met stimuli waarbij de respondent zijn verbeelding moet gebruiken, bijvoorbeeld. Dit komt dichtbij het intuïtieve bewustzijn en dat is waar we naar op zoek zijn. Hiermee verkrijgen we waardevolle informatie die ‘gewone’vraagtechnieken doorgaans niet bereiken.

Voorbeelden van projectieve technieken zijn:

  • Woordassociaties
  • Zinnen aanvullen of verhalen voortzetten
  • T.A.T. (thematic apperception test)
  • Derde persoonstechniek
  • Rollenspel
  • Personificatie
  • Foto-talking, photosort
  • Free card sorting