Onderzoek naar beoordeling

Ieder bedrijf is bezig met het optimaliseren van zijn prestaties. Klanten en medewerkers zijn loyaal als ze zeer tevreden zijn. Vaak zijn cijfers bij het optimaliseren van prestaties leidend, en worden externe successen afgemeten aan bijvoorbeeld de NPS of CES. Maar als je echt je beleid wilt aanpassen op basis van dergelijke metingen, wordt het lastig.

Met kwalitatief onderzoek krijg je meer inzicht in wat er aan zo’n beoordeling ten grondslag ligt. Vaak zijn er een paar belangrijke (en veelal concrete) issues te benoemen die door kwalitatief onderzoek wél aan het licht komen.

Daarnaast vinden klanten of eigen medewerkers het vaak heel fijn als echt om hun mening wordt gevraagd. De Onderzoekers zetten kwalitatief onderzoek dan ook vaak in als toevoeging op de standaard klant- of medewerkerstevredenheidsonderzoeken die bijvoorbeeld jaarlijks worden gedaan.

Daarnaast wordt kwalitatief onderzoek ingezet voor: