Psychologische constructen: laddering

Wil een opdrachtgever weten wat een organisatie, onderwerp, product of dienst betekent voor de respondent? Dan maken wij gebruik van de ladderingmethode. Dit achterhaalt de reflectie van overtuigingen, gevoelens en oordelen die iemand met het onderwerp associeert. In het kort noemen wij dit betekenissen. Met ladderingtechniek kom je achter de dieperliggende betekenissen die een respondent met een onderwerp heeft. Deze betekenissen schrijven we volgens een specifieke structuur uit, zodat er een compleet beeld ontstaat. Met laddering kom je zodoende een stap verder dan slechts de eerste laag. Met laddering kom je achter de ‘why’, het waarom van de respondenten.

Laddering psychologische constructen kwalitatief onderzoek

De structuur die wij neerleggen gaat van heel concreet (bijvoorbeeld een fysieke eigenschap van een product: hoe ziet het er uit?) tot heel abstract (met welke eindwaarden associeert men het product?). Om deze hele structuur te bepalen, voeren wij gesprekken met stakeholders. De ‘waarom’-vraag staat dan centraal. Wanneer je zo doorvraagt, leg je in het gesprek vanzelf een psychologisch construct en daarmee de beleving bloot rondom een bepaald onderwerp.

Voorbeeld laddering vraagtechniek kwalitatief onderzoek