Organisatieonderzoek

Als we te maken hebben met organisaties die interne processen of beleid willen analyseren, of bijvoorbeeld voor een ingrijpende verandering of besluit staan, maken wij gebruik van onze eigen ontwikkelde variant van het model van Cameron en Quinn over bedrijfsculturen.

In een gesprek diepen we dan bijvoorbeeld met de respondent uit waar het bedrijf nu staat, of waar het naartoe zou móeten gaan. Op basis van een (door De Onderzoekers) speciaal ontwikkelde tool legt dit de organisatiecultuur (veelal in een diepte-interview) bloot.

Competenties en waarden komen naar boven, en met de respondent wordt de organisatie gecategoriseerd als prestatiecultuur, formele cultuur, adhoc-cultuur of de familiecultuur. Het gebruik van dit model geeft inzicht in de organisatie en kan leidraad zijn voor toekomstige beslissingen.

Kernwaarden competenties kaarten