Onderzoek naar houding

De houding (of attitude) van iemand over een onderwerp, is een grote voorspeller van gedrag. Daarom is dit vaak een van de meest interessante zaken om te achterhalen bij de doelgroep. Immers, als de houding positief is, zal men u of uw product of dienst eerder gebruiken, dan wel aanraden.

Met kwalitatief onderzoek kunt u vaak een diepgaander inzicht in de houding van de doelgroep krijgen dan met kwantitatief onderzoek het geval is. Vaak wordt kwalitatief onderzoek dan ook ingezet als toevoeging op kwantitatief onderzoek.

Uiteraard bevragen wij de doelgroep over de voor u belangrijke thema’s met betrekking tot uw organisatie, product of dienst. Die spiegelen wij dan aan uw eigen beeld, en aan uw ideaalbeeld. Zo wordt duidelijk op welke thema’s u kunt verbeteren.

Bij het bevragen van de houding maken De Onderzoekers vaak gebruik van het tricomponent attitudemodel, een bekend model uit de consumentengedrag. Dit model gaat in op drie aspecten die gezamenlijk gedrag op een goede manier kunnen voorspellen: kennen, voelen en doen. Voor meer informatie over deze methode klikt u hier.