Vraagstukken rond kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is vaak omringd door een mist van onduidelijkheid. Het beeld is vaak dat kwalitatief onderzoek gaat over interviews van individuen of groepen. Terwijl in de praktijk gebruik wordt gemaakt van een veelheid aan modellen en technieken uit onder meer de psychologie, waardoor het inmiddels een volwassen onderzoeksvorm is geworden met veel potentieel voor een groot aantal onderzoeksvraagstukken. Kwalitatief onderzoek is het ‘gewone gesprek’ inmiddels allang ontstegen. Enkele vraagstukken die relevant zijn in het licht van het al of niet kiezen voor kwalitatief onderzoek:

1. Wat is kwalitatief onderzoek
2. Kwantitatief onderzoek of kwalitatief onderzoek
3. Waarom kwalitatief onderzoek
4. Vraagstukken waarvoor kwalitatief onderzoek geschikt is
5. Vormen van kwalitatief onderzoek
6. Voor- en nadelen van kwalitatief onderzoek