Vormen van kwalitatief onderzoek

Het onderzoeksdoel bepaalt methoden die we inzetten. Om de uitersten te illustreren: een kwalitatief onderzoek kan volledig open zijn Рzonder vastomlijnde denkkaders en hypotheses (exploratief) -, of juist strak gedefinieerd (gestructureerd). De bijbehorende interviews kunnen zich daarbij richten op individuen (diepte-interview) of groepen mensen (zoals bij een paneldiscussie). Voor ieder doel wordt een andere methode van kwalitatief onderzoek ingezet.

Vormen van kwalitatief onderzoek, model kwalitatief onderzoek

Hieronder volgt een overzicht van methoden die wij vaak hanteren. Regelmatig zetten we die gecombineerd in (getrianguleerd onderzoek) voor een optimaal resultaat.