Diepte-interview

Een diepte-interview (ook wel een single-interview genoemd) is bij uitstek geschikt om gedachteprocessen van de geïnterviewde boven water te krijgen. Een diepgaand inzicht in de doelgroep is hierbij altijd het gewenste resultaat. Dit is een geschikte onderzoeksmethode als de probleemstelling van het onderzoek vraagt om inzicht in de beeldvorming of beleving van de doelgroep rondom een specifiek onderwerp.

Hoe werkt een diepte interview?

De aard van de probleemstelling bepaalt welk doelgroep we uitgenodigen voor het diepte-interview, en uit hoeveel mensen die doelgroep bestaat. De lengte van een diepte-interview bedraagt meestal een uur, met daarin toegepast verschillend projectieve technieken om de onderste steen boven te krijgen. Deze insteek laat de geïnterviewde zo veel mogelijk vrij in zijn antwoorden: het interview gebeurt daarom vaak exploratief of semi-gestructureerd. De individuele beleving van de geïnterviewde is tenslotte waar het onderzoek om draait. Handige theorieen die hierbij helpen zijn de basisbeginselen van de psychoanalyse (gebaseerd op Freud), of de client-centered therapy van Carl Rogers.

Toepassing van een diepte-interview

Met een diepte-interview bepalen we wat de beleving of gedragsintentie onder een bepaalde doelgroep is. Ook kunnen diepte-interviews de eerder verkregen resultaten van een kwantitatief onderzoek verder verdiepen.