Voor- en nadelen kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek heeft tal van voordelen: de mogelijkheid tot verdieping, flexibiliteit qua locatie, aansluiting op de doelgroep en interactie, om er maar enkele te noemen. Maar: kwalitatief onderzoek heeft ook nadelen.  Als we de belangrijkste twee instrumenten van kwalitatief onderzoek bekijken, zien de belangrijkste voor- als nadelen er als volgt uit:

Diepte interviews:

Voordelen van een diepte interview: Nadelen van een diepte interview:
    • Er is de mogelijkheid om met respondenten een onderwerp te verdiepen
    • De geïnterviewde wordt uitsluitend door interviewer uitgedaagd, er is geen groep
    • Het interview kan overal plaatsvinden, ook thuis bij de respondent
    • Er kan sprake zijn van bias (beïnvloeding door de interviewer)
    • Van minder welbespraakte of minder hoog opgeleide mensen wordt toch relevante input verkregen
    • Er kan rekening worden gehouden met culturele issues die anders onderzoek in de weg staan (begroeting, rituelen, etc.)
    • Een interview kan verdieping leveren op belangrijke thema’s, maar kan ook inzicht in nieuwe thema’s opleveren.
Groepsdiscussies:

 

Voordelen van groepsdiscussies: Nadelen van groepsdiscussies:
   • Respondenten kunnen op elkaar reageren
   • In mindere mate mogelijk om met individu in groep dieper op onderwerp in te gaan
   • Er is in geringe mate sprake van beïnvloeding van respondenten door interviewer
   • Kans op competitiegedrag tussen respondenten
   • Opdrachtgever kan het gesprek eventueel volgen en tussentijds bijsturen
   • Brainstorming in een groep is krachtiger als het gaat om generatie van nieuwe ideeën
   • Mate waarin sociale processen van invloed zijn op attitude en gedrag wordt duidelijk