Delphi-studie

De Delphi-studie is er op gericht om de mening van betrokkenen in een organisatie te achterhalen. Het doel is om tot consensus te komen over een bepaalde uitdaging waar deze organisatie voor staat. Ook kan het helpen om informatiestromen goed te structureren. Kenmerkend aan de Delphi methode is de lage psychologische drempel omdat iedereen anoniem zijn mening geeft.

Hoe werkt de Delphi-studie?

De Onderzoekers rollen doorgaans Delphi-onderzoek uit in alle lagen van de organisatie, voor een zo compleet mogelijk beeld. Samen met u bepalen we wie er deelneemt: een zorgvuldig gekozen panel van experts. Het proces bestaat vervolgens uit verschillende fasen. In elke fase staat er een ronde van informatieverzameling centraal. Zo beginnen wij vaak met een schriftelijke ronde: iedere expert ontvangt een vragenlijst met hypothesen, waarop hij of zij een visie kan geven. Dit gebeurt anoniem en de resultaten worden vervolgens teruggekoppeld aan de groep. Het effectieve aan deze methode is dat de anonimiteit groepsdruk tegengaat. Dit zet experts ertoe aan hun meningen bij te stellen aan de hand van de antwoorden van de groep. Doel van de Delphi methode is tot een inventarisatie van alle relevantie alternatieven en argumenten komen betreffende het onderwerp, zodat de opdrachtgever een gedegen beslissing kan nemen.

Toepassingen van Delphi-onderzoek

De Delphi-methode wordt vaak ingezet wanneer de opdrachtgever een volledig beeld zoekt van de mening en belangen van partijen die betrokken zijn bij beleidsplannen, een nieuwe interne maatregel of een aankomende organisatieverandering. De uitkomsten bieden ondersteuning in het maken van een goed doordachte, gedegen beslissing.