Expert-interview

Een expert-interview is een populair onderzoeksinstrument in business-to-business-onderzoek. Het lijkt in opzet misschien veel op het diepte-interview (een-op-eengesprek), maar toch dient het een heel ander doel. Een expert-interview gaat namelijk niet in op de beleving van de respondent, maar op zijn of haar specifieke kennis, expertise of achtergrond. Er is van de geïnterviewde dus diepgaande kennis nodig over een specifiek onderwerp.

Hoe werkt een expert-interview?

De aard en de complexiteit van een probleem bepalen wie we uitgenodigen voor een expert-interview, en welke positie deze personen hebben. Vaak zijn dit sleutelfiguren of beslissers in een bepaalde markt. Wij kiezen deze respondenten met grote zorgvuldigheid, sámen met onze opdrachtgever. Soms is het nuttig als er veel verschillende expertises vertegenwoordigd zijn, soms wil je juist één specifieke doelgroep volledig doorgronden. Na selectie gaan we het gesprek aan, wat meestal minimaal een tot maximaal twee uur duurt. Waar je bij een normaal diepte-interview juist gebruik gemaakt van projectieve technieken, zet je bij een expert-interview andere onderzoeksmethoden in waarmee je in korte tijd zoveel mogelijk kennis volledig boven tafel krijgt. Die kennis kun je daarna helder structureren.

Toepassing van een expert-interview

Een expert-interview wordt vaak gebruikt om het oriëntatieproces of beslisgedrag van een bepaalde doelgroep in kaart te brengen. Ook kun je via een expert-interview de juiste marktsegmentatie definiëren; onderzoekers zetten het daarom veelal in bij bedrijven die een nieuwe innovatie willen doorvoeren in product of proces.