Waarom kwalitatief onderzoek?

Onze zakelijke klanten worstelen regelmatig met het achterhalen van achterliggende motieven, onbewuste overtuigingen en verzwegen meningen. De vraag achter de vraag. Kwalitatief onderzoek is dan het antwoord: een interview naar die vraag achter de vraag, zo nodig aangevuld met specifieke technieken en modellen.

Bij zo’n onderzoek is veel ruimte voor verdieping op specifieke thema’s, wat bij kwantitatief onderzoek niet mogelijk is. Zo komt er regelmatig extra informatie aan de oppervlakte waaraan in eerste instantie niet is gedacht. Met kwalitatief onderzoek maken wij dus voor u patronen en verbanden zichtbaar die anders verborgen blijven.