Groepsdiscussie

Een groepsdiscussie (ook wel focusdiscussie of paneldiscussie) is een zeer nuttige vorm van kwalitatief onderzoek, vooral wanneer je de beleving van een bepaalde doelgroep wilt achterhalen. Het werkt ook uitstekend wanneer je wilt brainstormen over ideeën of oplossingen.

Hoe werkt een groepsdiscussie?

Een groepsdiscussie bestaat bij ons maximaal uit 6 respondenten tegelijkertijd – zo heeft iedereen genoeg kans om zijn of haar zegje te doen. Doorgaans duurt zo’n sessie twee uur. In de discussie benaderen we de problematiek indirect, zodat er zo veel mogelijk reacties en meningen loskomen. De discussieleider draagt er zorg voor dat de groep allerlei facetten van een probleem behandelt. Projectieve technieken kunnen hierbij helpen

Toepassing van een groepsdiscussie

Een goede groepsdiscussies brengt de beleving of het gedrag van een bepaalde doelgroep in kaart. Dit is nuttig bij product-, innovatie of oriëntatieonderzoek. Ook zetten we het in bij hypothese- of motivatieonderzoek.