Deskresearch

Kwalitatief onderzoek geeft op een handige manier meer inzicht in een bepaalde problematiek of doelgroep, maar we willen niet opnieuw het wiel uitvinden. Soms zijn er naar een bepaald onderwerp al degelijke onderzoeken gedaan, of kunnen we met behulp van een literatuurstudie al veel informatie verzamelen.

Hoe werkt deskresearch?

Mocht de problematiek hierom vragen, zullen wij voorstellen deskresearch op te nemen in het onderzoek. U kunt dit onderzoek zelf doen, of wij doen het voor u. Samen bepalen we welke bestaande literatuur, onderzoeken, (branche)rapporten en cijfers samen een goed beeld zullen vormen. Door onze ervaring met dergelijk deskresearch, kunnen wij vooraf een goede inschatting maken van de kwaliteit van de beschikbare informatie.

Toepassing van deskresearch

Je kunt de informatie uit de deskresearch op twee manieren toepassen: voorafgaand aan een kwalitatief onderzoek (bijvoorbeeld voor meer focus in de thematiek), of juist achteraf: zo kunnen we de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek beter duiden.