Overige vormen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

De Onderzoekers zijn getraind in veel meer methoden dan de eerder besproken, zoals observatieonderzoek, inhoudsanalyse (gekoppeld aan kwantitatief onderzoek), eye-trackingonderzoek en kwalitatieve pre-testing. Het kwalitatief testen van een proefenquete die vervolgens op grote schaal wordt uitgezet, behoort bijvoorbeeld ook tot de mogelijkheden. Verder kunnen wij voor u het uitvoeren van kwantitatief onderzoek verzorgen, als de probleemstelling hierom vraagt. Daarnaast werken wij samen met een partij die IAT’s (impliciete associatietests) aflegt.